AlanyaAlanya, Türkiye'nin Antalya iline bağlı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yarımada şeklinde bir turizm ilçesidir. Kuzeyinde Toros Dağları uzanır. Bölgenin en uzun güney sahillerine sahip Alanya, 1.598,51 km2'lik bir alana yayılmıştır. Büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu ilçemizin nüfusu TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu)’in 2016 yılı açıklamasına göre 291.643’tür.

Alanya tarih boyunca, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi imparatorluklar için Akdeniz'de önemli bir kale vazifesi görmüştür. Selçuklu zamanında, I. Alaeddin Keykubad yönetimi altındaki bölge, jeopolitik bir önem kazanmıştır. Şehrin bugünkü sembollerinden Kızıl Kule, tersane ve Alanya Kalesi bu dönemde yapılmıştır.

Bölgede Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Kışları ılık ve yağışlı, yazları ise sıcak ve kuraktır. İlçemiz iklimi sayesinde birçok sportif faaliyet ve kültürel etkinliğe elverişlidir. Turizm açısından Türkiye'de %9’luk bir paya sahipken Yabancıların Türkiye'de mülk alımında ise %30’luk bir paya sahiptir. Turizm, özellikle 1958'lerden sonra gelişmeye başlayarak, ilçemizdeki en etkin iş kolu haline gelerek bölgede nüfus artışını meydana getirmiştir.

İlçemizin ekonomisi büyük ölçüde tarım ve turizme dayalıdır. Buna bağlı olarakta hizmet sektörü gelişmiştir. Üretilen hizmet ve malların tamamına yakının tüketimi, çevrede bulunan turistik otellerde gerçekleşmektedir.

Alanya, ülke turizminde önemli bir paya sahiptir. 1980'li yıllarda başlayan turizm atılımı sayesinde şehir, bugünkü halini almıştır. İlk başlarda apart otellerin yoğun olduğu ilçemizde, şimdilerde 1.000 kişi kapasiteli tesislerden 3.500 kişi kapasiteli devasa tesislere kadar pek çok çeşit ve türde turistik tesis mevcuttur.